ევთანაზია-ინგ. euthanasia-უმტკივნეულო სიკვდილი. ბერძ eu-კარგი; thanatos-სიკვდილი. მედ. ექიმის მიერ  პაციენტის სიცოცხლის შწყვეტა ან შემოკლება, რომელიც დაავადებულია განუკურნებელი სენით და განიცდის აუტანელ ტანჯვას. თხოვნის დაკმაყოფილება სამედიცინო ჩვენებების არსებობის გარეშე, უმტკივნეულო ან მაქსიმალურად უმტკივნეულო გზით, ტანჯვის შეწყვეტის მიზნით(!). ითვლება უკანონოდ და ეწინააღმდეგება ექიმის ეთიკას.

ევთანაზიის დაკანონება არ დაკანონებაზე დიდი ხანია დავობენ. საქართველოში, ისევე როგორც ბევრ სხვა ქვეყანაში ევთანაზია კანონით იკრძალება, რელიგიით მით უმეტეს. Continue reading

Advertisements